Forside

 

Vores Naturbørnehave er en fri-børnehave som startede i 2007.

Vi bygger på Kold og Grundtvigs skole- og barnesyn. For os indebærer det, at leg og læring foregår med respekt for barndommen. Børnene er ikke små ufærdige voksne som hurtigst mulig skal blive voksne, barndommen har en værdi i sig selv.

 

Derfor danner den frie leg og aktiviteter som børnene selv beslutter om de vil deltage i, grundlaget for hverdagen. Dermed ikke sagt, at vi ikke stiller krav til børnene, men voksenstyrede aktiviteter skal som udgangspunkt tiltrække barnet fordi det selv føler en nysgerrighed for disse.

 

Udeliv og motorik i gymnastiksalen hvor vi kan få brugt en masse krudt og styrke kroppens sanser og fysik prioriterer vi også højt.

 

For os er tryghed og nærvær afgørende for børnenes opbygning af deres selvværd. Hvilket igen er afgørende for deres evne til, at klare livets modgang og nyde dets medgang. Nyeste tilsynsrapport kan ses her.

 

Besøg i børnehaven:

Interesserede er meget velkommen til at besøge Vores Naturbørnehave.

Besøg aftales på telefon nr.: 86 68 03 44 eller mail: mail@vores-naturbornehave.dk

Tilmeldingsblanket hentes her.

 

Følg med i dagligdagen i Vores Naturbørnehave på Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores Naturbørnehave | CVR: 27707343 | Kløservejen 3, Sahl, 8850 Bjerringbro | Tlf.: 8668 0344 | mail@vores-naturbornehave.dk